คอร์สเรียน
COURSES
คอร์สตะลุยโจทย์ เริ่มเรียนวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 - 14 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 17.00 - 19.30 * หลังจากลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนรอบเรียนได้ * * หากขาดเรียนจะสามารถเรียนชดเชยได้ในวันถัดไป โดยจะดูเทปได้ถึงก่อนวันเรียนในสัปดาห์ถัดไป * คอร์สเรียนจะประกอบไปด้วย การทำข้อสอบแบบแยกบททำทบทวนความเข้าใจในแต่ละบทเรียน การทำข้อสอบเก่าย้อนหลัง และการทำข้อสอบจำลองแบบจับเวลา ซึ่งทั้งคอร์สประกอบไปด้วยโจทย์กว่า 1000 ข้อ เพื่อเตรียมให้นักเรียนพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  0 lectures 0 hours
คอร์สตะลุยโจทย์ เริ่มเรียนวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 - 13 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 17.00 - 19.30 * หลังจากลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนรอบเรียนได้ * * หากขาดเรียนจะสามารถเรียนชดเชยได้ในวันถัดไป โดยจะดูเทปได้ถึงก่อนวันเรียนในสัปดาห์ถัดไป * คอร์สเรียนจะประกอบไปด้วย การทำข้อสอบแบบแยกบททำทบทวนความเข้าใจในแต่ละบทเรียน การทำข้อสอบเก่าย้อนหลัง และการทำข้อสอบจำลองแบบจับเวลา ซึ่งทั้งคอร์สประกอบไปด้วยโจทย์กว่า 1000 ข้อ เพื่อเตรียมให้นักเรียนพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  0 lectures 0 hours
คอร์สตะลุยโจทย์ เริ่มเรียนวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 - 12 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 17.00 - 19.30 * หลังจากลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนรอบเรียนได้ * * หากขาดเรียนจะสามารถเรียนชดเชยได้ในวันถัดไป โดยจะดูเทปได้ถึงก่อนวันเรียนในสัปดาห์ถัดไป * คอร์สเรียนจะประกอบไปด้วย การทำข้อสอบแบบแยกบททำทบทวนความเข้าใจในแต่ละบทเรียน การทำข้อสอบเก่าย้อนหลัง และการทำข้อสอบจำลองแบบจับเวลา ซึ่งทั้งคอร์สประกอบไปด้วยโจทย์กว่า 1000 ข้อ เพื่อเตรียมให้นักเรียนพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  0 lectures 0 hours