คอร์สเรียน
COURSES
คอร์สตะลุยโจทย์ชีววิทยา เตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ฝึกทำโจทย์แนวข้อสอบเก่าและเก็งข้อสอบกว่า 400 ข้อ ซึ่งเป็นข้อสอบวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดทางวิทยศาสตร์
  8 lectures 16 hours