Mock–Up Biology to Traim Udom and MWIT/KVIS
คอร์สตะลุยโจทย์ชีววิทยา เตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ฝึกทำโจทย์แนวข้อสอบเก่าและเก็งข้อสอบกว่า 400 ข้อ ซึ่งเป็นข้อสอบวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดทางวิทยศาสตร์
  8 lectures 16 hours
5,500 บาท
Biooui
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 180 วัน (จากวันชำระ)
รายละเอียดคอร์ส
Mock–Up Biology to Traim Udom and MWIT/KVIS
คอร์สตะลุยโจทย์ชีววิทยา เตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ฝึกทำโจทย์แนวข้อสอบเก่าและเก็งข้อสอบกว่า 400 ข้อ ซึ่งเป็นข้อสอบวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดทางวิทยศาสตร์
อาจารย์ผู้สอน
อ.ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล
รายละเอียดคอร์สเรียน
คอร์สตะลุยโจทย์ชีววิทยา เตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ฝึกทำโจทย์แนวข้อสอบเก่าและเก็งข้อสอบกว่า 400 ข้อ ซึ่งเป็นข้อสอบวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดทางวิทยศาสตร์
รายการบทเรียนทั้งหมด
Mock-up to MWIT/KVIS
9 ชั่วโมง 37 นาที
Mock-up to MWIT/KVIS I
2 ชั่วโมง 21 นาที
Mock-up to MWIT/KVIS II
2 ชั่วโมง 26 นาที
Mock-up to MWIT/KVIS III
2 ชั่วโมง 24 นาที
Mock-up to MWIT/KVIS IV
2 ชั่วโมง 26 นาที
Mock-Up Biology to Triam Udom
6 ชั่วโมง 49 นาที
Mock-Up Biology to Triam Udom I
1 ชั่วโมง 49 นาที
Mock-Up Biology to Triam Udom II
1 ชั่วโมง 42 นาที
Mock-Up Biology to Triam Udom III
1 ชั่วโมง 44 นาที
Mock-Up Biology to Triam Udom IV
1 ชั่วโมง 34 นาที